Ekonomicko - správní činnost

Ekonomicko - správní činnost

 • vedení evidence nájemníků a podnájemníků bytových prostor, uživatelů nebytových prostor
 • předpisy nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokynů vlastníka, kontrola úhrad
 • předpis služeb spojených s užíváním společných prostor
 • změny předpisů nájemného a služeb v souvislosti se změnami vyplývajícími s užíváním jednotek
 • změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti se změnami prováděcích předpisů
 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • kontrola úhrad nájemného, služeb, příspěvků do jednotlivých fondů dle účetní osnovy
 • upomínání pohledávky u dlužníka
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů
 • vedení evidence hospodaření nemovitosti

Technicko - správní činnost

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • smluvní zajištění dodávek služeb, spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • smluvní zajištění pravidelné údržby zelených ploch a zahradnické práce
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech - voda, plyn, elektro apod.
 • smluvní zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů
 • dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 • informovaní a upozorňovaní vlastníka na plnění povinností vyplývající ze stavebního zákona a prováděcích předpisů k stavebnímu zákonu
 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • zajištění NONSTOP pohotovostní havarijní služby včetně sobot, nedělí a svátků - elektro, voda, plyn
Technicko - správní činnost

Právní činnost

Právní činnost

 • uzavírání smluv o nájmu bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků dle pokynů vlastníka
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 • zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu na základě plné moci
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 • smluvní spolupráce při zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek, pozemků
 • smluvní spolupráce při prodeji domů, bytů, nebytových prostor, pozemků
 • smluvní konzultace ve všech činnostech kolem nemovitosti, mimo základních, které jsou součástí správy nemovitosti

Domovnická činnost

 • údržba a úklid společných prostorů (chodby, schodiště, výtah, sklepní prostor)
 • kontrola osvětlení a nouzového osvětlení společných prostor včetně výměny a likvidace žárovek/ zářivek
 • kontrola a seřízení samozavíračů, promazání klik a zámků, seřízení nášlapných aretací dveří, drobné opravy těsnění dveří apod.
 • kontrola splaškové a dešťové kanalizace ve společných prostorách, čištění záchytných mřížek a jímek
 • kontrola stavu požárních značení únikových cest vč. údržby a obnovy
 • kontrola a údržba garážových sekčních vrat
 • kontrola činnosti úklidových a zahradnických služeb ve společných prostorách a na společných pozemcích domu
 • kontrola funkčnosti a drobná údržba dalších existujících zařízení společných prostor domu, včetně např. zařízení dětských hřišť
 • provozní prohlídky, vedení provozních deníků výtahů
 • evidence požadavků na opravy a přenášení těchto požadavků ke správci objektu
Domovnická činnost